Landelijk convenant vroeg signalering schulden

Soms zit het financieel even niet mee of gebeurt er iets onverwachts in iemands leven wat een hoop impact heeft, zoals ontslag of het overlijden van een partner of familielid. Vaak zoeken mensen pas hulp wanneer de schulden al hoog zijn opgelopen. Gemeente Alphen aan den Rijn helpt deze inwoners.

Schoon SchipDoor eerder in gesprek te gaan wil de gemeente voorkomen dat de schulden uit de hand lopen. Hiervoor werkt de gemeente al een jaar samen met zogenaamde signaalpartners. Dit zijn verhuurders, zorgverzekeraars en energiebedrijven in een lokale samenwerking. Vanaf nu ook in een landelijk convenant met nog eens 22 signaalpartners.

Op tijd in actie

“Openstaande rekeningen kunnen een signaal zijn voor beginnende schulden. Daarom gaan medewerkers van het gemeentelijke team Schoon Schip langs bij inwoners met één of meerdere betalingsachterstanden. Het team biedt hulp op maat, zo kan er voorkomen worden dat de achterstand nog groter wordt. De informatie die de gemeente ontvangt van de signaalpartners is vertrouwelijk en de hulp is vrijwillig,” aldus wethouder Han de Jager.

Veel inwoners zijn afgelopen jaar al geholpen

Het afgelopen jaar zijn al veel inwoners in een vroeg stadium geholpen om weer grip te krijgen op hun geld. En zo is voorkomen dat de schulden erger werden of leiden tot andere problemen. Door aan te sluiten bij de landelijke samenwerking verwacht gemeente Alphen aan den Rijn meer inwoners te helpen.

Samen een oplossing zoeken

Het team Schoon Schip kijkt samen met de inwoner hoe de openstaande rekeningen betaald kunnen worden, maar helpt ook op andere gebieden. Naast een voordeur of telefonisch gesprek kan er ook een e-mail, sms of brief gestuurd worden door het team waarna de inwoner zelf contact kan opnemen met het team Schoon Schip.

Meer informatie

U kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen met een van de medewerkers van Schoon Schip via telefoonnummer 14 0172 of e-mail. U kunt ook terecht bij de Helpdesk Geldzaken voor al uw geldvragen. Meer informatie over Schoon Schip en de Helpdesk Geldzaken kunt u vinden via www.alphenaandenrijn.nl/hulpbijschulden