Verkeersmaatregelen Hazerswoude-Dorp (N207-Zuid)

De gemeente gaat binnenkort de inwoners van Hazerswoude betrekken bij de voorbereidingen van een aantal lokale verkeersmaatregelen in Hazerswoude-Dorp die samenhangen met het project N207-Zuid.

Participatie Hazerswoude De maatregelen moeten ervoor zorgen dat (ondanks een toenemende verkeersdrukte op de N209) de verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid in het dorp verbetert. 

Maatregelen

Het gaat om drie onderdelen waartoe de gemeenteraad op 18 februari 2021 heeft besloten:
•    de aanleg van een zuidwestelijke wijkontsluitingsweg (ten zuiden van het dorp, vanaf de rotonde N209, langs de wijk Weidelanden);
•    aanpassingen van (of aan) het kruispunt van de N209-Dorpsstraat;
•    de aanleg van een korte noordelijke wijkontsluitingsweg vanaf een nieuwe rotonde op de N209, richting het scholeneiland en de sportvoorzieningen aan de Sportparklaan.

Overleg en onderzoek

Over de maatregelen overlegt de gemeente met de provincie Zuid-Holland. Samen doen zij onderzoek naar bijvoorbeeld de effecten op de luchtkwaliteit en het verkeersgeluid. Ook worden gesprekken gevoerd over een aantal mogelijke extra verbeteringen in de plannen. Eén daarvan is het verleggen van de rotonde Weidelanden op de N209 naar het zuiden, tot net voorbij de watergang de Eerste Tocht. De aansluiting van de nieuw aan te leggen zuidwestelijke ontsluitingsweg loopt dan niet meer dóór maar langs de wijk. 

Zuidwestelijke ontsluitingsweg

Van de drie genoemde maatregelen is de zuidwestelijke ontsluitingsweg het meest dringend. De gemeente bereidt nu een participatieproces voor, zodat belanghebbenden kunnen meedenken en meepraten over de inpassing van de ontsluitingsweg in de omgeving. Naar verwachting kan de eerste stap in dit proces al voor de zomer worden gezet.

Klankbordgroepen

Participatie van belanghebbenden in de andere twee genoemde gebieden start na de zomer. Voor elk van de drie gebieden wordt een klankbordgroep samengesteld met vertegenwoordigers van bewoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere belanghebbenden. 

Op de hoogte blijven

De gemeente blijft de inwoners van Hazerswoude-Dorp over alle stappen en inspraakmogelijkheden informeren. Onder andere via de eigen website, de Week in beeld  (die ook in de Groene Hart Koerier verschijnt) en social media.