Geen rijkssubsidie voor Aquathermieproject Planetenbuurt

Voor het pilotproject Aquathermie Planetenbuurt heeft de gemeente rijkssubsidie voor het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW-subsidie) aangevraagd.

Oude Rijn Op 26 oktober is bekend geworden dat deze subsidie aan 19 projecten is toegekend. Helaas hoort het Aquathermieproject Planetenbuurt in Alphen aan den Rijn daar niet bij.
Samen met woningcorporatie Woonforte, het Alrijne Ziekenhuis, verpleeghuis Oudshoorn, Stichting Driehoorne, het Scala College en het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft de gemeente de afgelopen maanden gewerkt aan het pilotproject. We hebben onderzocht of het haalbaar is om warmte uit oppervlaktewater, zoals de Oude Rijn, te gebruiken voor het collectief verwarmen van bestaande gebouwen en woningen in een deel van de Planetenbuurt. Een subsidie vanuit het Rijk zou het pilotproject een positieve start hebben gegeven. De belangstelling voor de PAW-subsidie was echter erg groot. In totaal hebben 71 gemeenten een voorstel ingediend.

Gemeente Alphen aan den Rijn gaat samen met de grote gebouweigenaren verder onderzoeken hoe het project Aquathermie Planetenbuurt toch door kan gaan.

Aquathermie

Met Aquathermie wordt warmte uit de Oude Rijn gehaald en onder de grond opgeslagen. Met een warmtepomp wordt het water op de juiste temperatuur gebracht om via een warmtenet gebouwen en woningen te verwarmen.

Aardgasvrije wijken

In het Klimaatakkoord van Parijs heeft onze overheid afgesproken dat we in 2050 geen aardgas meer gebruiken. Het doel is om de CO2 uitstoot aanzienlijk te verminderen. Het overstappen op duurzamere alternatieven draagt bij aan een gezondere lucht en beperkt verdere opwarming van de aarde. Voor 2021 werkt Gemeente Alphen aan den Rijn een visie uit waarin staat wanneer welke wijken van het aardgas af gaan. Uiteraard trekken we hierin samen op met bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers in deze wijken. Tegelijkertijd gaan we van start met kansrijke pilotprojecten om samen met partners ervaringen op te doen en resultaten te boeken. Het Aquathermieproject in de Planetenbuurt is een goed voorbeeld van zo’n project.