Gemeente en Hippisch Centrum Zeegersloot sluiten overeenkomst

De gemeente heeft overeenstemming bereikt met de stichting Hippisch Centrum Zeegersloot en de vereniging De Alphense Ruiters.

Hippisch Centrum ZeegerslootHiermee is er voor de leden van de manege en eigenaren van paarden een einde gekomen aan de onzekerheid: de manege blijft bestaan. 

Aanleiding

De gemeente is eigenaar van de gronden van de manege aan de Westkanaalweg. Delen hiervan zijn in erfpacht uitgegeven aan de stichting Hippisch Centrum Zeegersloot en de vereniging De Alphense Ruiters. Na de brand in 2014 heeft de gemeente een lening verstrekt aan de stichting. De afgelopen jaren kon de manege niet aan de financiële verplichtingen voldoen en ontstonden er betalingsachterstanden op de erfpacht en op de lening.

Afspraken

Na lange onderhandelingen is er nu overeenstemming bereikt. De stichting en vereniging doen afstand van hun erfpachtrechten, waardoor de gemeente volledig eigenaar wordt van het manegecomplex. De waarde van deze erfpachtrechten wordt weggestreept tegen de openstaande vorderingen op de manege. Daarmee kunnen beide partijen met een financieel schone lei vooruit. De gemeente verhuurt het complex terug aan de manege. De gemeenteraad wordt in de vergadering van 10 december a.s. gevraagd om met de afspraken in te stemmen.