Gemeente zet zich in voor huisvesting senioren

In de komende decennia zal het aantal senioren in Alphen aan den Rijn sterk toenemen.

Gemeentehuis vanaf het Raoul WallenbergpleinDe vergrijzing zorgt voor een sterke groei van de vraag naar geclusterde woonvormen voor senioren; zowel voor mensen met een (zware) zorgvraag als voor mensen zonder of met een lichte zorgvraag. Daar gaat Gemeente Alphen aan den Rijn zich voor inzetten. Het Huisvestingsplan Senioren richt zich op het zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en meedoen van alle inwoners van Alphen aan den Rijn, eventueel met begeleiding en ondersteuning.

Woon-zorgcomplex Bospark

In de Alphense Woningmarktstrategie 2019-2022 is specifiek aandacht besteed aan senioren. Daarin zijn de locaties rondom Klompenmaker (Noorderbrink) en het Bospark aangewezen als onorthodoxe ontwikkellocaties. Het woon-zorgcomplex Bospark realiseren we met behulp van een pilot gebiedsgericht werken. Kijkend vanuit een gebied en niet vanuit één enkel vraagstuk voor een gebied. Speerpunten vanuit het wijk- en uitvoeringsplan Hoorn worden opgepakt om te kijken naar wensen die er zijn voor de omgeving Bospark. 

Maatregelen

Maar er is meer nodig om vraag en aanbod van seniorenwoningen volledig in balans te brengen. Het huisvestingsplan is de basis om concrete uitvoeringsafspraken te maken met samenwerkingspartners en gezamenlijk te werken aan de huisvesting van senioren.
De gemeente onderzoekt kansen voor vernieuwende woonzorgconcepten, zoals ‘hofjeswonen’. Ook zoekt de gemeente locaties voor de realisatie van wooncomplexen voor dementiezorg. De corporaties stimuleren senioren om naar een seniorenwoning te verhuizen. In samenwerking met de zorg- en welzijnspartners kijkt de gemeente hoe zorg, ondersteuning en ontmoeting ‘nabij’ kan worden gebracht op locaties waar veel senioren wonen. Daarnaast is de gemeente in overleg met zorgorganisaties en –verzekeraars over het verbeteren van het aanbod van respijtzorg en mantelzorgondersteuning. 

Participatie

Het huisvestingsplan is tot stand gekomen in samenwerking met twee groepen inwoners (gesproken door Companen samen met gemeente), woningcorporaties Woonforte, Habeko Wonen en Woonzorg NL, het Zorgkantoor, meerdere zorgaanbieders en de Adviesraad Samenleving. OSO commissie wonen kon niet deelnemen, maar heeft op een later moment de mogelijkheid gekregen schriftelijk te reageren op het huisvestingsplan.