Online enquête over zonnevelden en windmolens in Alphen aan den Rijn en omgeving

Gemeente Alphen aan den Rijn vraagt opnieuw de denkkracht van inwoners. In een online enquête kan iedereen meedenken over het opwekken van duurzame elektriciteit met zonnevelden en windmolens.

Wethouder duurzaamheid Erik van Zuylen roept op de enquête in te vullen: “In oktober deden maar liefst 4.000 inwoners mee met de enquête over duurzaamheid. Het zou fantastisch zijn als inwoners ook bij dit onderwerp met ons willen meedenken.”

Richting 2050 gaan we in Nederland geleidelijk stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen (zoals olie of aardgas). Dat is afgesproken in het nationale Klimaatakkoord. Zo verminderen we CO2 uitstoot en voorkomen we verdere opwarming van de aarde. Ook in onze regio stappen we over op duurzame bronnen. Zo worden plannen gemaakt voor het opwekken van elektriciteit door wind en de zon.

Regionaal plan 

Gemeenten, provincies en waterschappen werken in hun regio samen aan een Regionale Energie Strategie (RES). Gemeente Alphen aan den Rijn vormt samen met twaalf andere gemeenten de regio Holland Rijnland. Samen maken zij een plan. Hierin staat hoe we zoveel mogelijk energie kunnen besparen, op welke manier huizen anders verwarmd kunnen worden en hoe duurzame elektriciteit opgewekt kan worden. 
De gemeenten in de regio Holland Rijnland plaatsen in ieder geval zoveel mogelijk zonnepanelen op daken van huizen en bedrijven. En op andere plekken, zoals overdekte parkeerplaatsen en geluidsschermen. Toch is dit lang niet genoeg om aan de vraag naar elektriciteit te voldoen. Er moet dus nog veel meer duurzame elektriciteit worden opgewekt. Dit gebeurt door windmolens en zonnevelden te plaatsen. De samenwerkende gemeenten zoeken geschikte plekken voor windmolens en zonnevelden in de regio. Hierbij kijken we vooral naar locaties in de buurt van infrastructuur (wegen, vaarwegen, spoorwegen) en verkeersknooppunten. Kijk voor meer informatie over de Regionale Energie Strategie van Holland Rijnland op www.wijzijnon.nl

Doe mee met de enquête!

Alle inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn kunnen tot 7 december 2020 de enquête  invullen. Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer tien minuten. Inwoners die de vragenlijst liever op papier invullen, kunnen bellen met onderzoeksbureau Citisens. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur via het telefoonnummer 0800-75 75 755 (gratis). 

Regionale Energie Strategie