Prinses IreneBos wordt ingrijpend verbeterd

Het Prinses IreneBos (gebied Zegersloot-Noord) ligt tussen de Burgemeester Bruins Slotsingel, het Aarkanaal, de Zegerbaan en de Bloemenwijk. Tot en met 2023 wordt het gebied opgeknapt om de natuurwaarden in het gebied te verhogen.

  Waarom wordt het gebied opgeknapt?

De komende tijd wordt veel werk in het gebied verricht. Het gebied is ongeveer 40 jaar geleden aangelegd. Voor het vergroten van de natuurwaarde is 25 jaar geleden gekozen voor natuurlijk beheer. Dit betekent dat de natuur in het gebied zoveel mogelijk zijn eigen gang gaat en dat er zo min mogelijk door de mens wordt ingegrepen. 

Ecologisch onderzoek naar de biodiversiteit heeft uitgewezen dat het natuurlijk beheer en het rond laten lopen van Galloway runderen niet voldoende tot een verbetering van de biodiversiteit heeft geleid.  Daarom  wordt het gebied tussen 2020 en 2023 opgeknapt. Hierover is met belanghebbenden zoals IVN en Vrienden van Zegersloot nagedacht. Door meer variatie in het gebied aan te brengen worden de natuurwaarden en biodiversiteit vergroot. Met de aanleg van routes en aandacht voor eigentijdse thema’s zoals gezondheid en klimaat, wordt het gebied ook meer geschikt voor educatieve doeleinden.

Wat gaat er in het gebied veranderen?

Het gebied wordt ingericht met verschillende thema’s. Denk aan een wandelroute langs planten die eetbaar zijn of goed zijn voor insecten, en de aanleg van 3 paddenpoelen. Ook worden ruiterpaden hersteld en worden een insectenweide en een speelbos aangelegd. Het leefgebied van de Gallowayrunderen wordt verkleind. Daardoor krijgt de natuur meer de ruimte zich te ontwikkelen. Op een aantal plekken  zijn inmiddels enkele veeroosters en hekwerken van gaas geplaatst.  . Inmiddels zijn er al een eetbaar-, bijen- en klimaatbos en een Tiny Forest in het gebied gerealiseerd. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd met als doel de biodiversiteit en de educatieve waarde van het gebied te verhogen! Fraaie houten kunstwerken van dieren sieren de routes straks op.

Snoei- en rooiwerkzaamheden noodzakelijk

In het gebied moeten snoei- en rooiwerkzaamheden plaatsvinden om alle veranderingen door te kunnen voeren en de biodiversiteit te kunnen verhogen. In totaal wordt hiervoor 4,5 procent van al het groen in het gebied gesnoeid of verwijderd. Maar, al het groen dat weg gaat, wordt op een andere wijze of op een andere plek in het gebied gecompenseerd. 

Enkele voorbeelden. Op dit moment gaat het bos direct over in de weide. Maar juist in struiken tussen weide en bos zitten veel insecten, vogels en andere dieren, omdat zij zich daar kunnen verschuilen en voedsel vinden. Daarom wordt een strook bomen langs de weide verwijderd en vervangen voor lage struiken en kruiden. Soms worden gaten gesnoeid om weer licht in het bos tot op de grond te krijgen, waardoor planten zich weer gaan ontwikkelen. Of wordt beplanting verwijderd om nieuwe doorsteken voor routes te maken of paddenpoelen aan te leggen. Ook wordt een flink aantal populieren en wilgen teruggesnoeid of verwijderd, omdat uit onderzoek blijkt dat vanwege de gezondheid van de bomen de veiligheid van bezoekers in het geding kan komen. In totaliteit wordt er weer net zoveel beplanting aangeplant als verwijderd!

Meer informatie

Meer informatie over alle vernieuwingen in het gebied vindt u op www.alphenaandenrijn.nl/prinsesirenebos