Start voorbereiding fietsbrug over Aarkanaal

Binnenkort beginnen de eerste zichtbare werkzaamheden om de nieuwe fietsverbinding over het Aarkanaal mogelijk te maken.

Artist Impression: hoe de brug er precies uit komt te zien, is nog niet bepaald.De fiets- en voetgangersbrug over het Aarkanaal verbindt de Burgemeester Bruins Slotsingel in het Zegerslootgebied met de Nieuwkoopseweg en het polderlandschap aan de andere zijde. Het wordt een vaste hoge brug die niet open gaat.

Eerste werkzaamheden

De meeste voorbereidende werkzaamheden vinden plaats in het groen. Met deze werkzaamheden wordt voorkomen dat er komend voorjaar broedende vogels in het groen nestellen, waardoor de aanleg van de fietsbrug vertraagd kan worden. De bomen en beplanting ten westen van de Burgemeester Bruin Slotsingel worden in december verwijderd. Nadat de bomen gerooid zijn, wordt het terrein vlak gemaakt. Daardoor blijft het park veilig toegankelijk tot de aanleg van de brug start. In december wordt ook gestart met de sloop van de woning aan de Oostkanaalweg 2.

Planning

Het bestemmingsplan Fietsbrug Aarkanaal is in april 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Eén belanghebbende heeft hiertegen beroep ingesteld bij de Raad van State. De gemeente verwacht dat het bezwaar begin 2021 wordt behandeld. Ondertussen wordt een aannemer gezocht die het ontwerp verder gaat uitwerken. Als alles goed verloopt, kan de bouw van de brug halverwege 2021 van start gaan.

Verbinding voor natuur en langzaam verkeer

Door deze extra brugverbinding wordt de natuur van Park Zegersloot en het polderlandschap met elkaar verbonden en is het eenvoudiger om vanuit Alphen te fietsen en wandelen richting Aarlanderveen en Nieuwkoop en omgekeerd. Woon-, werk-, school-, en recreatief langzaam verkeer krijgt hierdoor een kortere en mooiere route. De brug is al jaren een wens van de provincie, gemeente en fietsersbond. De gemeente voert het project uit. Zij werkt daarbij nauw samen met de provincie, die het grootste deel van de kosten betaalt. De gemeenteraad heeft in 2015 besloten dat de brug wordt aangelegd.

Het gebruikte beeldmateriaal is een artist Impression: hoe de brug er precies uit komt te zien, is nog niet bepaald.