Stembureau: ik tel mee. U ook?

“Ik ben lid van een stembureau, omdat de kiezer recht heeft op een betrouwbare en toegankelijke stemprocedure.”

  Op woensdag 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Wij zijn op zoek naar stembureauleden en tellers die op deze dag één van de 71 stembureaus binnen onze gemeente willen bemensen.

Coronamaatregelen

Door het coronavirus verloopt de inrichting en werkwijze in de stembureaus anders dan normaal. Wij houden ons aan de maatregelen zoals die door het RIVM zijn vastgesteld. Het stembureau wordt zo ingericht dat er anderhalve meter afstand gehouden kan worden. Er worden schermen geplaatst tussen stembureauleden en kiezers en er zijn diverse beschermingsmiddelen en desinfectiemiddelen beschikbaar.

Stembureauleden en tellers gezocht

Een aantal ‘vaste’ stembureauleden en tellers kunnen deze verkiezingen niet meehelpen. Meer hulp, uw hulp, is dus noodzakelijk! Door te helpen draagt u bij aan het bewaren en bewaken van onze democratie. Alleen samen kunnen we iedereen in de gelegenheid stellen om veilig zijn stem uit te brengen en mee laten tellen. En u verdient er een leuk zakcentje mee.

Wat vragen wij?

Een voorwaarde is dat u op de dag van de verkiezingen achttien jaar of ouder bent. U bent flexibel, enthousiast, stressbestendig, representatief, behulpzaam en nauwkeurig. Verder bent u fysiek in staat om een lange dag te maken. Daarnaast bent u geen kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezing.

Werkzaamheden

Tot de werkzaamheden behoren het controleren van de stempassen van de kiezers, het uitreiken van de stembiljetten en er op letten dat alles volgens de regels verloopt. Door de coronamaatregelen wordt er een extra stembureaulid ingezet om ervoor te zorgen dat kiezers onderling voldoende afstand bewaren, er niet teveel kiezers in het stembureau zijn en de andere aanwijzingen goed worden opgevolgd.

E-learning 

Om u goed op uw taak voor te bereiden, vragen wij u een digitale instructie te volgen in de vorm van een e-learning. Na deze instructie krijgt u een digitaal examen. Voor de tellers is er een aparte korte e-learning beschikbaar.

Werktijden

De werkzaamheden beginnen ’s ochtends om 07.00 uur. De stembureaus zijn open van 7.30 tot 21.00 uur. Daarna moeten de stemmen worden geteld en de processen-verbaal worden opgemaakt. Dit neemt naar verwachting tussen de twee en drie uur in beslag. Er wordt gewerkt volgens een rooster. Dit rooster wordt in overleg met de voorzitter van het stembureau opgesteld. Hierdoor is er voldoende ruimte voor pauzes.

Vergoeding 

De vergoeding voor deze verkiezing in coronatijd is eenmalig verhoogd. Voor een stembureaulid is de vergoeding € 200. Naast deze vergoeding ontvangt u een maaltijdvergoeding van € 20. De vergoeding voor een teller is € 50. Het is verplicht de vergoeding op te geven bij de belastingdienst en/of uitkeringsinstantie.

Aanmelden en vragen

Heeft u interesse? Meldt u zich dan zo spoedig mogelijk maar in ieder geval vóór 1 januari 2021 aan door het formulier in te vullen op www.alphenaandenrijn.nl/verkiezingen. Heeft u vragen? Neem dan contact op met ons verkiezingsteam via telefoonnummer 14 0172 of mail uw vraag naar verkiezingen@alphenaandenrijn.nl.