Waardering voor ondernemers

Ter gelegenheid van de Dag van de Onderneming spreken wethouder Gerard van As en burgemeester Liesbeth Spies hun waardering uit voor de ondernemers in onze gemeente.

‘Zij zijn de motor van onze economie en zorgen voor werkgelegenheid. Nu de economie hard wordt geraakt door de Corona-crisis, vraagt dit veel aanpassingsvermogen van onze ondernemers. Gelukkig zijn zij flexibel, zien zij nieuwe mogelijkheden en tonen zij veerkracht. Dit maakt dat wij trots op hen zijn en hen bedanken voor hun inzet. Wij hopen dat zij het vol kunnen houden, zo nodig met behulp van diverse steunpakketten die in het leven zijn geroepen.’