Zo denken inwoners over hun wijk of dorp

Elk jaar onderzoekt de gemeente met de zogenaamde ‘Belevingspeiling’ hoe inwoners hun wijk of dorp zien.

VergrootglasDe Belevingspeiling geeft inzicht in de tevredenheid, wensen en meningen van inwoners. De resultaten gebruikt de gemeente voor het ontwikkelen van haar beleid. In totaal vulden 2.800 inwoners de Belevingspeiling in.

Belangrijkste bevindingen

In de belevingspeiling stelden we vragen over uw ergernissen, zaken die spelen in uw wijk of dorp, en dingen die beter kunnen. Maar we vragen ook naar dingen die al goed gaan. Uit het onderzoek blijkt dat de belangrijkste problemen in onze gemeente het woningentekort, bereikbaarheid/verkeer en het onderhoud van groenvoorzieningen zijn. Buurtproblemen waarvan u vindt dat we die we als eerste moeten aanpakken zijn te hard rijden, de parkeerproblematiek en overlast door hondenpoep.

Onze inwoners zijn vaak tevreden over voorzieningen in hun buurt. Denk hierbij aan de buitenverlichting, speelplekken voor kinderen, en het onderhoud van wegen en paden. Uit de belevingspeiling komt naar voren dat de inwoners leefbaarheid en de relatie met de gemeente belangrijk vinden maar dat dit beter kan.