Grondaankoop Foreestlaan voor project Havenfront

Gemeente Alphen aan den Rijn koopt het perceel Foreestlaan 15 in Alphen aan den Rijn, zodat hier op termijn woningen kunnen worden gebouwd. Op dit perceel is nu nog Praxis gevestigd.

Praxis 400Praxis blijft het perceel nog maximaal vijf jaar huren van de gemeente. Dit is het eerste perceel dat is aangekocht voor de realisering van het project ‘Havenfront’. 

Ontwikkeling Rijnhaven-Oost

De gemeente ontwikkelt het gebied Rijnhaven-Oost tot een gebied waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt. Om de regie in eigen hand te houden, is op een deel van de gronden het voorkeursrecht gevestigd. Dit betekent dat eigenaren in dit gebied hun grond aan de gemeente moeten aanbieden als de eigenaar wil verkopen. Wethouder Gerard van As: “De aankoop van dit perceel draagt bij aan de realisering van het project Havenfront, waarmee de bouw van woningen mogelijk wordt gemaakt. Deze woningen zijn nodig vanwege de toenemende druk op de woningmarkt en we op dit moment alleen binnenstedelijk kunnen bouwen”.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op: www.alphenaandenrijn.nl/rijnhaven