Grote belangstelling ondernemers voor innovatiegroep warmtetransitie

Maar liefst 26 lokale ondernemers waren aanwezig bij de eerste bijeenkomst van de innovatiegroep over de warmtetransitie op 28 oktober bij iFlow.

Gemeente Alphen aan den Rijn, Vereniging Ondernemingen Alphen aan den Rijn (VOA) en de Economic Development Board Alphen aan den Rijn (EDBA) bundelen de krachten bij het opzetten van een unieke samenwerking. Het gezamenlijke doel is om samen met lokale ondernemers de overgang van aardgas naar duurzame warmtebronnen te versnellen. Het gaat om ondernemers die zich richten op de verduurzaming van woningen en die bereid zijn om op een innovatieve manier samen te werken met andere partijen. Denk aan installateurs, aannemers, architectenbureaus, aanbieders van integrale warmteoplossingen en financiers. 

Actieve rol VOA

De VOA heeft met ondersteuning van de EDBA actief Alphense ondernemers betrokken, vanuit de overtuiging dat zij veel baat kunnen hebben bij deze samenwerking in de warmtetransitie. Het is bovendien belangrijk dat ondernemers zich vanaf het begin kunnen verdiepen in de warmtetransitie en zich kunnen voorbereiden op deze nieuwe markt. Het merendeel van de aanwezige ondernemers was enthousiast en wil zich graag inzetten om de samenwerking tot een succes te maken.

Compleet aanbod voor woningeigenaren

In de innovatiegroep bundelen de samenwerkende partijen hun kennis en expertise in een compleet verduurzamingsaanbod voor woningeigenaren. Het doel is dat zij makkelijker keuzes kunnen maken over het aardgasvrij maken van hun woning of over hoe ze hun woning hierop kunnen voorbereiden (aardgasvrij-ready). De innovatiegroep wil hen hier grotendeels in ontzorgen. Het aanbod gaat daarom niet alleen over een technische oplossing, maar bevat ook een financieringsoplossing en een voorstel voor procesbegeleiding.

Focus op twee verkenningsgebieden

De focus van de innovatiegroep ligt vooralsnog op twee verkenningsgebieden (Boskoop-West en Omgeving Archeon) uit de Transitievisie Warmte (TVW). Dit zijn gebieden waar we voor 2030 willen onderzoeken of het mogelijk is om van het aardgas af te gaan. De kennis en ervaring die we in de innovatiegroep opdoen, stellen we breed beschikbaar binnen de gemeente. Op deze manier kunnen uiteindelijk alle woningeigenaren in de gemeente Alphen aan den Rijn meeprofiteren van het aanbod dat via de innovatiegroep beschikbaar komt.

Primeur

Erik van Zuylen, wethouder duurzaamheid: "Ik ben heel trots op deze lokale samenwerking. Het is echt een primeur dat we op deze manier de handen ineen slaan bij zo'n groot thema als de energietransitie. Het is een enorme opgave om onze gemeente voor 2050 aardgasvrij te maken. We willen met de innovatiegroep gezamenlijk naar oplossingen zoeken en laten zien dat het aardgasvrij maken van woningen op grote schaal mogelijk is. Het uiteindelijke doel is om samen een consortium op te richten."