Kindermishandeling beter signaleren

Tijdens de Week van de Kindermishandeling lanceert Kwadraad Maatschappelijk Werk een online lespakket aan bijscholing voor scholen en kinderdagverblijven om kindermishandeling beter te signaleren.

Scholen en kinderopvanglocaties kunnen zelf een keuze maken uit het lespakket. Zo is er een lespakket voor in de klas zodat een leerkracht met kinderen over dit onderwerp in gesprek kan gaan. Een cursus gesprekstechnieken wanneer een leraar met ouders om tafel wil. Maar ook bijvoorbeeld  basisinformatie zoals hoe de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  werkt. Het CBS schat in dat 8 procent van de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder (1,2 miljoen personen) in het afgelopen jaar slachtoffer was van huiselijk geweld. In de gemeente Alphen aan den Rijn zijn in 2020 1071 meldingen gedaan bij Veilig Thuis en 722 keer werd advies gevraagd. Hiervan gaat het om ongeveer 450 meldingen van kindermishandeling. In ongeveer 75% van de gevallen wordt het vermoeden van huiselijk geweld na onderzoek door Veilig Thuis bevestigd.

Hulp voor zowel kinderen als volwassenen

In februari is de HulpApp Huiselijk Geweld gelanceerd. Met deze app kunnen zowel volwassenen als kinderen snel de juiste hulp vinden bij een onveilige thuissituatie. Via www.hulpapp.nl kunnen ze op een eenvoudige en duidelijke manier de weg te vinden naar hulpinstanties die op het moment van hulp zoeken ook daadwerkelijk bereikbaar zijn.

Op elk moment weten waar je terecht kunt

"Inwoners in een onveilige thuissituatie weten vaak niet waar ze terecht kunnen voor hulp en advies. We zijn daarom heel blij dat we met deze HulpApp op elk moment van de dag of nacht de juiste weg kunnen wijzen. En de bijscholing voor scholen en kinderopvanglocaties kan bijdragen aan het opmerken van kindermishandeling", aldus wethouder Han de Jager.

HulpApp beschikbaar als app en online

Iedereen kan www.hulpapp.nl openen op de pc, laptop, tablet of telefoon. De app is bovendien te vinden in Google Playstore en Apple Appstore. Bij het gebruik van de app wordt gevraagd de gemeentenaam in te voeren zodat men gelijk bij de juiste instanties in de buurt uitkomt.

Aansluiting andere gemeenten

Momenteel maken drie gemeenten in de regio Holland Rijnland gebruik van de HulpApp. Naast de gemeente Alphen aan den Rijn zijn dat de gemeenten Leiden en Katwijk. Als andere regiogemeenten (op termijn) ook interesse hebben, kunnen zij zich heel eenvoudig aansluiten bij het initiatief. Op deze manier zou het regionale bereik van de HulpApp nog verder worden versterkt.