Romeinse restanten gevonden in Westervaart

Tweeduizend jaar geleden stonden er binnen de huidige gemeentegrenzen van Alphen aan den Rijn twee Romeinse grensforten:

HoutconstructieAlbaniana, op de plek waar nu het Rijnplein ligt en Nigrum Pullum in Zwammerdam. De Romeinse forten werden met elkaar verbonden door een weg, de Limesweg. In Hazerswoude-Rijndijk waren hiervan al restanten teruggevonden in de Willem Kloosstraat en de Da CostaSingel, maar nu zijn er ook restanten gevonden langs de Rijndijk bij de toekomstige woonwijk Westvaartpark. 

Duizenden vondsten bij een dam

In het Westvaartpark is in opdracht van de gemeente en het Rijksmuseum van Oudheden een grote opgraving uitgevoerd. De opgraving is gedaan door archeologisch adviesbureau Vestigia met hulp van de archeoloog van het Rijksmuseum van Oudheden, studenten van de Universiteit Leiden en Saxion Hogeschool en de archeologische vrijwilligers van de AWN, afdeling Rijnstreek. Nabij de wegfragmenten van de Limesweg stuitten de onderzoekers namelijk ook op een andere vindplaats uit de Romeinse tijd. 

In een aftakking van de Oude Rijn hebben de Romeinen een dam gemaakt. De dam is bedoeld om het water van de Rijn tegen te houden en een klein fort, wachttoren of andere belangrijke plaats te beschermen tegen het water. De dam bestaat uit allemaal houten palen afkomstig van de eik, es, els en iep. In de geul zijn duizenden vondsten gedaan, waaronder drie Romeinsen schoenzolen, ringen, mantelspelden en munten. 

Wassen en dateren

Nu het veldwerk is afgerond, worden alle vondsten gewassen, bekeken en verder gedateerd en geanalyseerd. Zo hopen de onderzoekers meer te weten te komen over de vindplaats en waarom de Romeinen juist hier hun kamp hadden opgeslagen. De resultaten zullen waarschijnlijk pas halverwege 2022 beschikbaar zijn. Nu al kunnen we zeggen dat het een bijzondere vindplaats is, en dat hiervan een tentoonstelling zal worden

Alphen, wereldstad aan de Limes

De forten waren onderdeel van de Limes, de noordelijke grens van het Romeinse rijk die dwars door Nederland langs de Rijn liep. Wethouder Kees van Velzen (Limes) vindt het mooi om te zien hoe dankzij opgravingen steeds meer bekend wordt over het Romeins verleden van de gemeente. ‘De Romeinse Limes is het grootste archeologische monument van ons land én sinds 27 juli 2021 UNESCO Werelderfgoed. En dan hebben we hier natuurlijk nog een belangrijke pijler, Archeon, waar het verleden zichtbaar tot leven komt.’

Foto's: ODMH