Werkzaamheden Zegersloot-Noord verlopen voorspoedig

In 2020 is Gemeente Alphen aan den Rijn gestart met het opknappen van het gebied Zegersloot-Noord in Alphen aan den Rijn. Dat is het gebied tussen de Burgemeester Bruins Slotsingel, het Aarkanaal, de Zegerbaan en de Weidebloemenbuurt. Daar wordt ook deze herfst en winter hard doorgewerkt.

Boomfeestdag

Op  10 november is samen met 9 scholen uit de gemeente en met prinses Irene Nationale Boomfeestdag gevierd. Prinses Irene heeft 'haar' levensboom, een populier, geplant. Op 5 plekken rond het veld zijn bomen en heesters geplant door de schoolkinderen.

Mantelzoomvegetatie

Langs het veld moet op een aantal plekken nog mantelzoomvegetatie worden ingeplant. Mantelzoomvegetatie is de overgang van kruiden, via struiken naar hoger bos, waardoor er meer gelaagdheid ontstaat. Hierdoor ontstaat meer variatie en het vergroot de biodiversiteit. Dit gebeurt in november en december.

Dunnen voor een gezond bos

In het Prinses IreneBos zijn verschillende typen bos (bijvoorbeeld een oerbos en een intensief bos). Ieder type bos wordt op een andere manier beheerd. Het bos in het park wordt in fasen eenmalig uitgedund om een goed en gezond bos te krijgen. Door het uitdunnen kunnen bomen beter groeien en is er meer licht voor andere planten. Hoeveel er uitgedund wordt is afhankelijk van het type bos, maar dat is gemiddeld 15-20%. Daarna wordt die omgeving meegenomen in het reguliere onderhoud. Daarbij zal zo nu en dan gedund worden, maar in veel mindere mate.

Dijkverbetering langs Kromme Aar

Hoogheemraadschap Rijnland start in april 2022 met het verbeteren van de dijk langs de Kromme Aar in polder Oudshoorn-zuid, naast Golfclub Zegersloot. Vooruitlopend op deze dijkverbetering moet een aantal bomen langs de Kromme Aar worden gekapt en gesnoeid. Deze werkzaamheden worden onder begeleiding van een ecoloog uitgevoerd. De Kromme Aarweg wordt in zijn geheel hoger aangelegd en de dijk die deels doorloopt in Zegersloot-Noord wordt verhoogd en verbreed.