Processen-verbaal Tweede Kamerverkiezing

Op woensdag 22 november 2023 vond de Tweede Kamerverkiezing plaats. U kunt de processen-verbaal en de gemeentelijke totalen nu inzien.

Elk stembureau maakt bij een verkiezing een proces-verbaal op. Met het proces-verbaal legt het stembureau verantwoording af over het verloop van de stemming en over de telling van de stemmen op lijstniveau (per partij).

Op donderdag 23 november werden alle stemmen door het Gemeentelijk Stembureau geteld op lijst- en kandidaatniveau en de gemeentelijke totalen vastgesteld. Ook van de zitting van het Gemeentelijk Stembureau is een proces-verbaal opgemaakt.

Bekijk de processen-verbaal en de gemeentelijke totalen.