Wat betekent de Omgevingswet voor u

Op 1 januari 2024 gaat een nieuwe landelijke wet in: de Omgevingswet.

Wilt u (ver)bouwen, slopen of kappen? Dan heeft u nu nog vaak te maken met regels op het gebied van geluid, milieu of nieuwbouw. De Omgevingswet stimuleert dat deze onderwerpen in samenhang worden bekeken, rekening houdend met verschillende zienswijzen en belangen. Met als uiteindelijk doel een veilige, gezonde leefomgeving. Meer weten over de Omgevingswet? We hebben alle informatie voor u bij elkaar gezet.  

In een filmpje leggen we kort en bondig uit wat de Omgevingswet voor u gaat betekenen.