Regenboog wappert voor gemeentehuis

Burgemeester Liesbeth Spies, wethouder Han de Jager en diverse raadsleden hebben op maandagochtend 5 oktober de regenboogvlag gehesen vooruitlopend op de Coming-Outdag op zondag 11 oktober.

  Bij het hijsen van de vlag was ook voormalig gemeenteraadslid Hans de Rooij aanwezig. Hij zorgde ervoor dat het hijsen van de regenboogvlag in Alphen aan den Rijn een traditie werd. Ook de zendmast in Alphen aan den Rijn wordt op 11 oktober in regenboogkleuren gehuld.

Op Coming-Outdag, die jaarlijks op 11 oktober plaatsvindt, wordt aandacht besteed aan het moment dat iemand openlijk voor zijn of haar seksuele geaardheid of genderidentiteit uitkomt: de coming-out. De regenboogvlag symboliseert dat iedereen uniek is en erbij hoort. Iedereen mag zichzelf zijn en eigen keuzes maken. Met het hijsen van de regenboogvlag geven we de boodschap af om open te staan voor diversiteit en vragen we de hele week extra aandacht voor acceptatie van onze LHBTI- inwoners.

Gemeente Alphen aan den Rijn wil een gemeente zijn waar niet wordt gediscrimineerd, ook niet op basis van seksuele geaardheid of genderidentiteit. Daarom is onze gemeente één van de 54 regenbooggemeenten die met de minister van onderwijs een intentieverklaring getekend hebben. Deze gemeenten zetten zich actief in voor de acceptatie, emancipatie, en veiligheid van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse personen (LHBTI’s).