Veilig op de weg met goede gladheidbestrijding

Donderdag 29 oktober rijden onze collega’s van de gladheidbestrijding als voorproef alle strooiroutes binnen de gemeente Alphen aan den Rijn. Zonder zout natuurlijk.

strooiwagen Zo is de ploeg goed voorbereid als het echt nodig is. Er wordt zowel met de handstrooi- als de mechanische wagens (als het een oefening is, gebeurt dat zonder zout) gereden. Elk jaar worden voorafgaand aan het nieuwe winterseizoen alle strooiroutes weer kritisch doorgenomen.

Soms is het nodig de routes aan te passen, omdat bijvoorbeeld ons wegennet uitgebreid is. Brugdekken, op- en afritten en specifieke locaties, de zogenaamde koude plekken zijn locaties waar veelal de eerste acties plaatsvinden. Volledige acties betreffen ontsluitingswegen, doorgaande wegen, busroutes, uitrukroute van de hulpdiensten, hoofdfietsroutes en op plekken waar veel mensen samenkomen.

Op eigen terreinen of delen van wijken wordt niet gestrooid. Meer informatie leest u op www.alphenaandenrijn.nl/strooiroutes