Wat vindt u van het evenementenbeleid?

De gemeenteraad heeft in 2017 het evenementenbeleid vastgesteld. Dit beleid zorgt ervoor dat er een aantrekkelijk en divers aanbod van evenementen in onze gemeente is. Bovendien regelt het een goede dienstverlening naar organisatoren, bewoners en vrijwilligers, zodat iedereen weet wat wel en niet kan.

Daarbij zijn leefbaarheid en veiligheid van groot belang. Vanwege corona kunnen evenementen nu niet plaatsvinden. Wij willen deze tijd gebruiken om het beleid te evalueren, zodat we als dat wel weer mogelijk is de evenementen op een goede wijze met elkaar kunnen organiseren.

Vanwege corona kunnen evenementen nu niet plaatsvinden. Wij willen deze tijd gebruiken om het beleid te evalueren, zodat we als dat wel weer mogelijk is de evenementen op een goede wijze met elkaar kunnen organiseren.

Enquête 

Eind augustus is onderzoeksbureau DSP-Groep in opdracht van de gemeente gestart met de evaluatie van het evenementenbeleid. Via deze enquête horen wij graag uw mening over het evenementenaanbod in de gemeente, het organiseren van kleine evenementen als bewoner of vrijwilliger en de eventuele overlast die evenementen kunnen veroorzaken. Het invullen van de enquête duurt maximaal 10 minuten en kan van 19 oktober tot en met 1 november via https://nl.surveymonkey.com/r/evenementenbeleidAlphen

Wat gebeurt er met de resultaten?

De resultaten worden gebruikt voor de evaluatie van het evenementenbeleid en het eventueel aanpassen daarvan. De resultaten van de enquête worden later gepubliceerd op www.alphenaandenrijn.nl/evenementenbeleid. Heeft u vragen over het invullen van de vragenlijst, dan kunt u mailen naar nvandernat@alphenaandenrijn.nl