Woningbouwlocatie Westvaartpark stap dichterbij

Gemeente Alphen aan den Rijn heeft 5 hectare grond aan de westzijde van de Gemeneweg in Hazerswoude-Rijndijk aangekocht van Staatsbosbeheer.

Structuur van Westvaartpark

Die grond is nodig voor de realisatie van het treinstation Hazerswoude en de woningbouwlocatie Westvaartpark. Ter compensatie wordt door Staatsbosbeheer op 14 hectare deels nieuwe natuur aangelegd en deels bos geplant. Deze 14 hectare nieuwe natuur worden gefinancierd vanuit de hiervoor genoemde ontwikkelingen.

Aantrekkelijk en duurzaam

Het bedrijf Synchroon gaat de woningen van Westvaartpark ontwikkelen, waaronder minimaal 25% sociale woningbouw. Het gaat om ongeveer 300 woningen. Het treinstation Hazerswoude wordt aangelegd door ProRail. De gemeente werkt, in overleg met de provincie Zuid-Holland en ProRail, het stationsgebied verder uit. Daarna volgen het stationsplein en de openbare infrastructuur. De hele omgeving krijgt een aantrekkelijk en duurzaam karakter.

Natuurgebieden uitgebreid

De bomen op het aangekochte gebied moeten wijken voor woningbouw en de stationsontwikkeling. Maar ze worden ruimschoots gecompenseerd door bestaande natuurgebieden met hoogwaardige nieuwe beplanting uit te breiden. Zo is overeengekomen dat Staatsbosbeheer in Delft en Leidschendam een bestaand natuurgebied met 5 hectare bos uit gaat breiden. Ook wordt het vogelweidegebied De Wilck, aan de Vierheemskinderenweg bij Hazerswoude-Dorp, met 9 hectare uitgebreid. Voor de 5 hectare bos die weg gaat, komt dus 14 hectare nieuwe natuur terug.

Start werkzaamheden

Eind oktober 2020 vinden de eerste werkzaamheden plaats voor de realisatie van de woningbouwlocatie Westvaartpark. Over een relatief kleine strook worden bomen verwijderd. Op die strook wordt voorbelastingsmateriaal gelegd voor de uiteindelijke realisatie van de ontsluitingsweg/bouwweg. Ook komen in die strook de kabels en leidingen voor de woonwijk.

De overige bomen blijven nog enige tijd staan. De ontwikkeling van dit gedeelte van de woningbouwlocatie Westvaartpark is pas over een aantal jaren gepland. In 2021 starten de bouwwerkzaamheden voor de eerste bouwfase. De woningen worden in 5 bouwfasen aangelegd. De verwachting is dat alle woningen opgeleverd zijn in 2027. Voor het einde van dit jaar komt er meer duidelijkheid over de realisatie van het station.