Gemeente Alphen aan den Rijn gaat samenwerken aan de eerste Plasticvrije Corridor van Nederland

In en langs de Nederlandse wateren is nog altijd veel plastic te vinden en dat heeft een negatieve invloed om op onze leefomgeving. Wethouder Erik van Zuylen: “Plastic zwerfafval houdt zich niet aan gemeentegrenzen.

Intentieverklaring Plasticvrije corridorWij zijn een waterrijke gemeente met vele kilometers aan sloten, vaarten, rivieren en kanalen. Er zijn dan ook veel plekken waar plastics en ander zwerfaval in het water terecht kunnen komen. Via de Oude Rijn en de Gouwe komt zwerfafval uiteindelijk terecht in de Noordzee. Vandaag spreken we af om samen te werken naar een oplossing. Op naar de eerste Plasticvrije Corridor!” 

Zwerfafval in Gemeente Alphen aan den Rijn 
Gemeente Alphen aan den Rijn heeft een cruciale rol in het verduurzamen en gezonder maken van de leefomgeving en is dan ook actief hiermee bezig. Wethouder Erik van Zuylen: “Recent hebben we een zwerfafvalbeleid vastgesteld. Onze Schone Buurt Coaches geven afvaleducatie, zijn zichtbaar op straat en werken samen met vele vrijwilligers om het zwerfafval in onze gemeente te verlagen”.  
 
Samenwerken aan een Plasticvrije Corridor 
Gemeente Alphen aan den Rijn gaat samen met gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Rotterdam, Waddinxveen, hoogheemraadschappen van Delfland, Rijnland, Schieland en de Krimpenerwaard, Rijkswaterstaat, Wageningen Environmental Research en provincie Zuid-Holland de Plasticvrije Corridor te realiseren. Door deze samenwerking zorgen de partijen voor een schone, groene en gezonde leefomgeving en moet de lekkage van plastic en ander zwerfafval in en rond de Plasticvrije Corridor stoppen. Onder andere door het bewustzijn over de impact van plastics op het milieu te vergroten, bedrijven te betrekken, het sluiten van kringlopen en door nieuwe partijen aan de plasticvrije droom te verbinden.  

Groene Cirkel 
De Plasticvrije Corridor is onderdeel van het programma Groene Cirkels. Hier werken bedrijven, overheden en onderzoekers samen aan een duurzame en gezonde leefomgeving. Door in te zetten op het gezamenlijke belang en de onderlinge afhankelijkheden van producenten, grootgebruikers van plastics, consumenten en overheden, is het mogelijk om een systeemverandering te realiseren. En die systeemverandering is hard nodig, als we de transitie willen maken naar een circulaire kunststofketen. 

Kom ook in actie in onze gemeente! 
Heeft u goede ideeën om te zorgen dat er minder plastics in de Gouwe of de Oude Rijn belanden? Onze Schone Buurt Coaches gaan graag met u daarover in gesprek! Stuur een e-mail naar schonebuurtcoaches@alphenaandenrijn.nl. Zij nemen dan contact met u op.