Resultaten onderzoek buitengebied Alphen aan den Rijn bekend

Net als in de rest van Nederland, heeft ook het buitengebied van Alphen aan den Rijn te maken met veel uitdagingen en opgaven op ruimtelijk, sociaal en economisch gebied.

Daarom is een onderzoek uitgevoerd naar de staat en toekomst van het buitengebied van de gemeente Alphen aan den Rijn. De resultaten zijn nu bekend.

De resultaten geven een goed beeld van het buitengebied

De resultaten van het onderzoek kunt u teruglezen in het magazine Buitengewoon Buitengebied. De resultaten zijn onderverdeeld naar 6 deelgebieden/locaties in Alphen aan den Rijn en 11 thema’s.  

Door het onderzoek weet de gemeente hoe de inwoners en gebruikers van het buitengebied én de in het gebied actieve organisaties tegen uitdagingen aankijken en hoe zij het buitengebied beleven en gebruiken. Ook weet de gemeente nu waar zij trots op zijn als het gaat om hun leef- of werkomgeving en welke kansen zij zien voor een toekomstbestendig buitengebied. Zo merkte een inwoner van het buitengebied van Benthuizen op: “Ik ben trots op dit gebied omdat jonge, creatieve tuinders en boeren aan wandelaars en fietsers de mogelijkheid bieden te genieten van prachtige natuur, koeien schapen in de wei, en mooie uitzichten.”

Wat gebeurt er met de uitkomsten? 

De resultaten en aanbevelingen van het onderzoek worden gebruikt als bouwstenen voor een nieuw op te stellen Programma Landelijk gebied van de gemeente Alphen aan den Rijn. Wilt u in meer detail de onderzoeksresultaten lezen en kaarten bekijken? Bekijk dan de Storymap en de interactieve gebiedsatlas.  

Hoe is het onderzoek uitgevoerd?

Het onderzoek liep van november 2020 tot juni 2021 en is in opdracht van Gemeente Alphen aan den Rijn uitgevoerd door Over Morgen en Arcadis. In het onderzoek is op verschillende manieren informatie opgehaald: 

  • een bureaustudie naar het huidige beleid en lopende projecten; 
  • interviews met beleidsmakers; 
  • gebiedsateliers met ondernemers, inwoners en betrokken (maatschappelijke) organisaties; 
  • enquêtes 
  • een ansichtkaartenactie 
  • diepte-interviews.  

Lees meer over de opzet van het onderzoek.