Tiny house met expositie over bodemdaling bij Tuincentrum de Bosrand

Van 22 oktober tot en met 4 november is de expositie ‘Bodemdaling in het Groene Hart’ te bezichtigen bij Tuincentrum de Bosrand. De expositie is te vinden in een tiny house dat geheel is gemaakt van natuurlijke producten, namelijk lisdodde en zwarte els. De reizende expositie is bedoeld om iedereen die geïnteresseerd is in bodemdaling op een laagdrempelige manier te informeren over het thema en de grote gevolgen die het heeft voor onze omgeving. Gelukkig wordt er via de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart gezocht naar oplossingen.

Skyline van het Groene Hart 

De expositie ‘Bodemdaling in het Groene Hart’ laat via een ‘skyline’ van het Groene Hart alles over bodemdaling zien; wat het is, wat de gevolgen zijn voor de stad en op het land, wat er aan gedaan wordt en wat u er zelf aan kunt doen. Het tiny house is gemaakt van lisdodde en zwarte els. Dat zijn gewassen die goed groeien op natte veenbodem.  

Bodemdaling door slappe bodem 

Veenbodem is de soort bodem die we in Het Groene Hart hebben; een slappe bodem met veel water erin. Als je een huis of weg op deze slappe bodem bouwt, zal deze zakken door zijn eigen gewicht. Als je het water er uitpompt, bijvoorbeeld om de grond bruikbaar te maken voor de landbouw, klinkt de bodem in. In steden en dorpen zorgt bodemdaling voor verzakkingen. Dat zorgt voor schade aan wegen, kapotte waterleidingen en plassen op straat na een hoosbui. In 1000 jaar tijd is de veenbodem wel 5 meter gedaald. Dit huisje laat zien hoe we met natuurlijke materialen uit onze grond in de toekomst huizen kunnen bouwen (biobased bouwen). De natuurlijke materialen kunnen na eventuele sloop van het huisje opnieuw gebruikt worden voor andere bouwprojecten (circulair bouwen).  

Regio Deal Bodemdaling Groene Hart 

De expositie ‘Bodemdaling in het Groene Hart’ is ontwikkeld door de provincie Zuid-Holland, provincie Utrecht, gemeente Alpen aan den Rijn en gemeente Woerden en is onderdeel van de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart. De Regio Deal Bodemdaling Groene Hart is een samenwerkingsverband van 8 regionale overheden, de rijksoverheid, kennisinstellingen, agrarische sector, bewoners en bedrijfsleven. Samen werken we aan een aanpak voor het omgaan met bodemdaling. Dit doen we door het uitvoeren van meer dan 20 projecten. De kennis en oplossingen die in de regio worden verzameld, kunnen ook op andere plaatsen in Nederland en mogelijk internationaal worden toegepast. Meer informatie vindt u op www.bodemdalingdebaas.nl.

Tiny house