Veilig op de weg met goede gladheidbestrijding

Hoewel er 600.000 kilo strooizout klaar ligt op het terrein bij onze buitendienst en de buitentemperaturen nog boven nul blijven, rijden onze collega’s van de gladheidbestrijding op 27 en 28 oktober ‘zoutloos’ ongeveer 600 kilometer aan strooiroutes binnen de gemeente Alphen aan den Rijn.

Door deze oefenrondes is de ploeg goed voorbereid als het echt nodig is. Er wordt zowel met de handstrooi- als de mechanische wagens gereden. 
Elk jaar worden voorafgaand aan het nieuwe winterseizoen alle strooiroutes weer kritisch doorgenomen. Soms is het nodig de routes aan te passen, omdat bijvoorbeeld ons wegennet uitgebreid is. Brugdekken, op- en afritten en specifieke locaties, de zogenaamde koude plekken, zijn locaties waar veelal de eerste acties plaatsvinden. Volledige acties betreffen ontsluitingswegen, doorgaande wegen, busroutes, uitrukroute van de hulpdiensten, hoofdfietsroutes en op plekken waar veel mensen samenkomen. Op eigen terreinen of delen van wijken wordt niet gestrooid. Voor een grafische weergave van de strooiroutes in onze gemeente, kunt u de digitale kaart met alle strooiroutes op hoofdwegen en fietspaden raadplegen.