Fietsbrug Prins Hendrikstraat Boskoop

De fiets- en voetgangersbrug tussen de Prins Hendrikstraat en de Suikerpeer in de nieuwbouwwijk Waterrijk-West in Boskoop is vanaf nu te gebruiken.

Het zorgt voor een veilige en snelle fietsroute door de wijk en verbindt de woonwijken met elkaar. Het biedt een veilige school-thuis route en de speelplaats op het Julianaplein is via de brug voor veel meer kinderen goed bereikbaar. 
 
Op termijn wordt in de Prins Hendrikstraat, het Julianaplein e.o. nog het riool vervangen- en de wijk opnieuw ingericht. Omdat de start van de reconstructie van de wijk nog enige tijd duurt, zijn er deze zomer eerst een aantal aanpassingen gedaan om deze brug alvast te kunnen gebruiken. De straat aan de zijde van de Prins Hendrikstraat moest opgehoogd worden en de parkeervakken verplaatst. De parkeerplaatsen zijn ter hoogte van Julianaplein 15-33 gecompenseerd door hier half op de stoep parkeren mogelijk te maken. De brug wordt inmiddels al door vele Boskopers gebruikt.