Omgevingsvergunning aangevraagd voor Steekterweg 202

Aan de Steekterweg 202 worden tijdelijke woonunits geplaatst voor maximaal 48 Oekraïense vluchtelingen.

Op 4 september 2023 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van 12 driekamerunits. 

Inzien plannen

De aanvraag wordt gepubliceerd in het Alphens Dagblad, de Gouwe Koerier en op www.overheid.nl. Wilt u de aanvraag inzien? Neemt u dan contact op met het team Vergunning via telefoonnummer 14 0172. 

Planning

De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). De beslistermijn hiervoor is acht weken. Als de omgevingsvergunning wordt goedgekeurd, begint de gemeente met de werkzaamheden. Meer informatie

Waarom opvang op deze locatie?

Eind december 2023 moeten bijna 220 Oekraïense vluchtelingen verhuizen. Het pand aan de Noorderkeerkring 20 in Alphen aan den Rijn waar zij worden opgevangen, wordt begin volgend jaar gesloopt. Gemeente Alphen aan den Rijn is daarom bezig om op verschillende plekken in de gemeente nieuwe opvanglocaties te realiseren. Eén van die locaties is Steekterweg 202 in Alphen aan den Rijn. Op 6 juli 2023 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de opvang van Oekraïense vluchtelingen op deze locatie. Hierna heeft de gemeente het perceel gekocht.