Afvalstoffenheffing

Huishoudens in de gemeente Alphen aan den Rijn betalen afvalstoffenheffing. Afvalstoffenheffing betaalt u ook als u weinig of nooit huishoudelijk afval aanbiedt. De opbrengst wordt gebruikt voor de kosten van het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval.

  • Afvalstoffenheffing betaalt u via uw aanslag gemeentelijke belastingen
  • Heeft u een vraag over afvalstoffenheffing, vul dan het contactformulier in
  • Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken

  • eenpersoonshuishouden: € 233,16
  • meerpersoonshuishouden: € 330,24

  • Verhuist u naar een andere woning binnen de gemeente dan verandert uw huidige aanslag niet
  • Verhuist u naar een woning buiten de gemeente, dan wordt automatisch ontheffing verleend. Eventueel teveel betaalde belasting betalen wij aan u terug
  • Heeft u een laag inkomen en geen vermogen? Vul dan een aanvraag voor kwijtschelding in. Als de kwijtschelding wordt toegekend, dan hoeft u geen of gedeeltelijk afvalstoffenheffing te betalen