Als u uw belastingaanslag niet op tijd betaalt

Bent u ondernemer en als gevolg van de Coronavirusmaatregelen niet in staat om te betalen? Vraag dan een betalingsregeling aan via telefoonnummer 14 0172. Dit geldt ook voor uitstel van betaling van de BIZ-bijdrage (Bedrijven Investeringszone).

U voorkomt extra kosten al u uw aanslag gemeentebelastingen op tijd betaalt. Op het aanslagbiljet staan de vervaldagen van de betaaltermijnen vermeld. Als datum van betaling geldt de dag waarop het bedrag moet zijn bijgeschreven op de rekening van de gemeente.

  • U kunt het bedrag in 10 termijnen betalen via automatische incasso
  • Als u niet tijdig kunt betalen, dan kunt u een betalingsregeling treffen. Neem dan zo snel mogelijk contact op met het team Belastingen via telefoonnummer 14 0172.
  • Heeft u een laag inkomen en geen vermogen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding voor afvalstoffenheffing

Aanmaning ontvangt u via de gemeente

  • Wanneer u het belastingbedrag niet op tijd betaalt, ontvangt u een aanmaning.
  • In de aanmaningsbrief staat vermeld welke bedrag nog niet is betaald en voor welke datum deze u alsnog kunt betalen
  • U betaalt dan ook extra kosten zoals de aanmaningskosten. U ontvangt de aanmaning via de gemeente

Heeft u vragen over uw aanmaning? Neemt u dan contact op met het team Belastingen, via telefoonnummer 14 0172.

Dwangbevel ontvangt u via de deurwaarder

  • Bij het uitblijven van de betaling volgt een dwangbevel
  • Het dwangbevel ontvangt u van het deurwaarderskantoor Flanderijn. Zij nemen de vordering vanaf het dwangbevel over van de gemeente
  • Het contact over het dwangbevel loopt via dit deurwaarderskantoor. De gemeente beantwoordt hierover geen vragen.

Heeft u vragen over het dwangbevel? Neem contact op met Flanderijn via telefoonnummer 088 - 209 24 44 of via www.flanderijn.nl/betalen