BIZ-bijdrage

Bent u ondernemer en als gevolg van de Coronavirusmaatregelen niet in staat om de BIZ-bijdrage te betalen? Vraag dan een betalingsregeling aan via telefoonnummer 14 0172. De gemeente zorgt ervoor dat de BIZ-bijdragen zolang voorgeschoten worden aan de BIZ-organisaties.

Een BIZ-bijdrage betaalt u wanneer u ondernemer bent of vastgoed heeft in een Bedrijven Investeringen Zone (BIZ). Dit is een afgebakend gebied, bijvoorbeeld een winkelgebied. Ondernemers en/of vastgoedeigenaren investeren samen in de kwaliteit en aantrekkelijkheid van hun bedrijfsomgeving. Het gaat bijvoorbeeld om activiteiten en zaken zoals intocht Sinterklaas, marketing, aankleding straten, sfeerverlichting, evenementen en communicatie met consumenten.

De gemeente zorgt voor de inning van de BIZ-bijdrage (via de gemeentelijke belastingaanslag). De uitvoering van de activiteiten is de verantwoordelijkheid van de BIZ-besturen. Met de besturen zijn afspraken gemaakt over de besteding van het geld. Dit is per Bedrijven Investerings Zone vastgelegd in een eigen uitvoeringsovereenkomst.

De BIZ-bijdrage geldt als u een onderneming of vastgoed heeft in de gebieden die zijn aangemerkt als Bedrijven Investerings Zone (BIZ):

Kosten

Per jaar:

BIZ Centrum Alphen aan den Rijn:

  • € 500 (object van € 0 tot € 400.000)
  • € 750 (object van € 400.000,- tot € 800.000)
  • €1000 (object vanaf € 800.000)

BIZ vastgoedeigenaren: € 200

BIZ Boskoop: € 150