Vandaag zijn de balies in het gemeentehuis gesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de computersystemen van Burgerzaken. Dinsdag 28 juni staan we weer voor u klaar. 

Bezwaar maken WOZ-waarde en gemeentebelastingen

Een officieel bezwaar tegen uw aanslagbiljet gemeentebelastingen of WOZ-waardering is vaak niet nodig. Denkt u dat er een fout is gemaakt, stuur dan een mail naar belastingen@alphenaandenrijn.nl. Een van onze taxateurs neemt dan binnen 2 werkdagen contact met u op. Wilt u toch een bezwaar indienen, dan kunt u dit kosteloos doen.

Voorwaarden

  • U dient uw bezwaarschrift binnen 6 weken in, gerekend vanaf de datum op uw aanslagbiljet
  • Als u een bezwaarschrift indient, houdt dat niet in dat u niets hoeft te betalen. U kunt wel uitstel van betaling aanvragen voor het gedeelte van de aanslag waarover u het niet eens bent. Geef dit aan in uw bezwaar.

Kosten

De afhandeling van uw bezwaarschrift is gratis. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor de beoordeling en afhandeling van uw bezwaar en een eventueel bezoek van een taxateur.

Bijzonderheden

  • U ontvangt een ontvangstbevestiging als uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is genomen. Heeft u geen ontvangstbevestiging ontvangen? Bel dan met 14 0172
  • Uw online bezwaar staat gelijk aan een schriftelijk bezwaar. Bij een eventuele procedure voor de rechtbank wordt u alsnog om een handtekening gevraagd

Lees: Waarom het inschakelen van een commercieel bureau (No Cure No Pay) u uiteindelijk niets oplevert.

Aanvraag

U logt in met de DigiD van de persoon die de aanslag ontvangt.

Bezwaar indienen »

Lees: Waarom het inschakelen van een commercieel bureau (No Cure No Pay) u uiteindelijk niets oplevert »

Twijfelt u? Check of u bezwaar moet maken.