Precariobelasting

Nutsbedrijven betalen precariobelasting als zij buizen, kabels, draden of leidingen op, onder of boven gemeentegrond hebben. Zij ontvangen hiervoor een belastingaanslag van de gemeente. Deze kosten belasten de nutsbedrijven indirect (beperkt) door aan inwoners. Informeer hierover bij uw eigen nutsbedrijf.

Gemeente Alphen aan den Rijn heft tot 2022 precariobelasting. Daarna vervalt deze belasting (zie Bijzonderheden).

€ 2,25 per jaar per strekkende meter buis, kabel, draad of leiding.

Sinds 1 juli 2017 is de precariobelasting op nutsnetwerken afgeschaft. Een aantal gemeenten, waaronder Gemeente Alphen aan den Rijn, valt onder een overgangsregeling en mag deze belasting tot 2022 heffen. De overgangsregeling geldt als een gemeente een verordening met tarief had voor precariobelasting op kabels en leidingen op 10 februari 2016. Dat is de datum waarop het wetsvoorstel voor afschaffing van de precariobelasting is aangekondigd.

Meer informatie over precariobelasting leest u in de Verordening precariobelasting (Overheid.nl).