Aanvragen tijdelijke verkeersmaatregelen (TVM)

Wilt u als uitvoerder werkzaamheden op gemeentelijke wegen in Alphen aan den Rijn uitvoeren, dan dient u een aanvraag voor tijdelijke verkeersmaatregelen (TVM) in.

Het aanvragen van een verkeersmaatregel doet u minimaal 2 weken van tevoren. Is er sprake van parkeerverboden of algehele afsluitingen, dan doet u de aanvraag minimaal 6 weken van te voren.

Voorwaarden

Werknemers die belast zijn met het plaatsen, in stand houden en verwijderen van tijdelijke verkeersmaatregelen moeten in bezit zijn van een bewijs van vakbekwaamheid (KOMO-procescertificaat BRL 9101).

Aanvraag

Is uw bedrijf BRL-9101 gecertificeerd, dan dient u de aanvraag in via het verkeersloket van Melvin.

Heeft uw bedrijf geen (persoonsgebonden) BRL9101-certificering, dan vraagt u de tijdelijke verkeersmaatregelen per e-mail aan via gemeente@alphenaandenrijn.nl. U geeft hierbij de volgende gegevens door:

 • Gegevens van de opdrachtgever en uitvoerder/aannemer (naam contactpersoon, telefoonnummer, e-mailadres) 
 • Naam contactpersoon en mobiel telefoonnummer (tijdens uitvoering werk) 
 • Exacte locatie verkeersmaatregel(en) (kern en straat/straten) 
 • Om welke wegwerkzaamheden gaat het 
 • Waar op de weg de werkzaamheden plaatsvinden (rijbaan, berm, fietspad, trottoir) 
 • Welke verkeersmaatregelen moeten worden getroffen (zoals bebording, (gedeeltelijke) wegafsluitingen, doorgangbreedte bij gedeeltelijke wegafsluiting, omleidingen, verkeershinder, aantal verkeersregelaars etc.)
 • Blijft het werkvak open voor hulpdiensten? Ja/nee (licht toe) 
 • Blijft het werkvak bereikbaar voor fietsers? Ja/nee (licht toe) 
 • Planning, faseringen en uitvoeringsperiode(n) 

U stuurt met de aanvraag mee: 

 • Een duidelijke situatietekening waarop de afzetting en verkeersmaatregelen zijn aangegeven 
 • Een omleidingsplan met een duidelijke tekening waarin de omleiding en bebording zijn aangegeven (alleen nodig bij hele wegafsluiting van de weg)