Steekterpoort

De ontwikkelingen in het gebied Steekterpoort zijn gericht op economische vitaliteit, duurzaamheid en bereikbaarheid van de gemeente.

Wat wordt er ontwikkeld/gebouwd

  • Een grootschalig distributiecentrum en de ontwikkeling van een postsorteercentrum.
  • Bedrijfspercelen (wonen en werken) tussen de Steekterweg en het nog te realiseren distributiecentrum.

Meer informatie vindt u op de website Bedrijfskavels Alphen aan den Rijn.