Vandaag zijn de balies in het gemeentehuis gesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de computersystemen van Burgerzaken. Dinsdag 28 juni staan we weer voor u klaar. 

Kloppend Hart (Kerk en Zanen)

Ontwikkeling van 76 duurzame woningen aan het Pijlkruid, Lisdodde en het Speenkruid.

Wat wordt er gebouwd

In het zuidelijkste gedeelte van de wijk Kerk en Zanen zijn door Bemog 76 duurzame koopwoningen gebouwd.
De bouw van de woningen aan het Pijlkruid, Lisdodde en het Speenkruid zijn afgerond. Het openbaar gebied erom heen wordt definitief ingericht. Daarbij worden dezelfde materialen gebruikt als in de genoemde straten. Ook wordt het nu doodlopende stuk van het Pijlkruid ter hoogte van huisnummer 79 verbonden met de nieuwe bestrating, zodat er ook daar een ontsluiting is naar het Speenkruid.

Voor de bouw van de laatste kavel aan de Zuiderkeerkring is de entree van het Speenkruid nodig. De definitieve inrichting van de Amerikalaan start, als de bebouwing klaar is.

Startdatum

1e kwartaal 2019

Einddatum

Maart 2022

Meer informatie