Vandaag zijn de balies in het gemeentehuis gesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de computersystemen van Burgerzaken. Dinsdag 28 juni staan we weer voor u klaar. 

Nieuwbouwplan Zuyd (locatie Zuidervaart)

Project Zuyd sfeerimpressie

Op de locatie van het oude verzorgingshuis Zuidervaart (KLOP fase IV) worden 43 grondgebonden vrije sector koopwoningen gebouwd.  Alle woningen zijn verkocht en na de zomerperiode van 2021 is gestart met de bouwwerkzaamheden.

Locatie

Het terrein bevindt zich in Kerk en Zanen, gelegen tussen de Zuiderkeerkring, de Waterscheerling, het Pijlkruid en het Weteringpad.

Duurzaamheid

Uitgangspunt bij de ontwikkeling van plan Zuiderkeerkring is dat alle woningen worden uitgevoerd als BENG (Bijna Energie Neutraal Bouwen) en NOM (nul-op-de-meter).

  • Uitgangspunt bij de ontwikkeling van plan Zuyd is dat alle woningen worden uitgevoerd als BENG (BENG =Bijna Energie Neutraal Bouwen) en NOM-proof (NOM = nul op de meter). In basis worden de woningen dus BENG gerealiseerd, kopers kunnen er in de kopersoptie voor kiezen de woning NOM te laten realiseren.
  • Een groot deel van de woningen heeft een beukbreedte die groter is dan de welbekende 5,40 meter beuk; hierdoor zijn de woningen op verschillende manieren in te delen en kunnen kopers nu en straks beter hun woonwensen invullen.
  • •    De woningen krijgen een hoogwaardige thermische schil, zo wordt er drievoudige beglazing toegepast en hoge isolatieniveaus, waarmee de behoefte aan energie (de energievraag) zoveel mogelijk wordt beperkt.
  • De woningen worden zo effectief mogelijk geventileerd met een hoog rendement warmteterugwinning.
  • De woningen hebben geen gasaansluiting en worden verwarmd met warmtepomptechnieken die gebruik maken van bodemenergie.

Planning

  • Start bouw 3e kwartaal 2021
  • Oplevering woningen 4e kwartaal 2021

Woonrijp maken openbare ruimte

Na oplevering van de woningen richt de gemeente het openbaar gebied verder in. Dit betekent onder andere het aanleggen van groenvoorzieningen en brandkranen. 

Contact

Heeft u nu al vragen over dit bouwproject? Stuur dan een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl.