Onderhoud aan de Koningin Julianabrug

De Koningin Julianabrug is de brug in de Willem de Zwijgerlaan over de Oude Rijn. De brug is gebouwd in 1952 en heeft onderhoud en herstel nodig om veilig en functioneel te blijven. De werkzaamheden starten naar verwachting half juni 2022 tot eind september 2022.

Wat gaat er gebeuren

Tijdens onderhoudswerkzaamheden in 2021 zijn schades aan de oostelijke kant van de brug geconstateerd. Er is onderzoek gedaan naar de oorzaak hiervan. Voor de veiligheid tijdens het onderzoek is een tijdelijke ondersteuningsconstructie aangebracht ter hoogte van de Hooftstraat.

Er is uit het onderzoek duidelijk geworden wat de schade precies is en hoe deze hersteld moet worden. Aan de oostzijde moet een deel van de betonconstructie vervangen worden. Dit is bij de Sportschool en bij de Hooftstraat aan de noord- en zuidzijde van het begin van de brug. Daarna wordt de tijdelijke constructie in de Hooftstraat aan de noordzijde ook weer weggehaald.

Werkzaamheden die worden uitgevoerd

De werkzaamheden vinden vooral plaats aan de oostelijke zijde van de Koningin Julianabrug, bij de onderdoorgang aan de Hooftstraat, de Sportschool en beperkt op het dek boven de basculekelder. Dit is het gedeelte waar het contragewicht van de brug in is weggewerkt. De werkzaamheden vinden aan het noordelijke- en zuidelijke deel van de brug plaats. Aan de westelijke kant van de brug aan de andere kant van de Oude Rijn hoeven geen onderhoudswerkzaamheden te worden uitgevoerd. Er komt wel een extra vangrail langs de rijbaan aan beide kanten van de brug. 

De herstelwerkzaamheden aan het vaste betonnen deel van de Koningin Julianabrug bestaan uit:

 • Het tijdelijk demonteren van de leuningen aan de zijkant van de oostelijke kant van de brug. Dit is langs de baan richting de President Kennedylaan.
 • Tijdelijke ondersteuning maken boven de Hooftstraat aan de zuidelijke kant.
 • Het slopen en opnieuw aanbrengen van de betonnen randvelden van de brug aan de noord- en de zuidkant van het oostelijke begin van de brug. Dit gebeurt boven de Sportschool en boven de Hooftstraat.
 • Het vernieuwen van de aansluitingen van het fietspad op het dek boven de bascule kelder.
 • Het vernieuwen van de slijtlagen in het fietspad (noord) en voetpad (noord en zuid).
 • Het weghalen van de tijdelijke ondersteuningen boven de Hooftstraat.
 • Het terugplaatsen van de leuningen aan de zijkant van de het begin van de brug aan de oostkant.
 • Het plaatsen van een vangrail langs de rijbaan voor de oostelijke kant en de westelijke kant. Dit is de baan richting de Prinses Irenelaan.

Planning

 • De onderdoorgang bij de Hooftstraat wordt op woensdag 8 juni afgesloten met bouwhekken. In de loop van de week worden er containers geplaatst waar fietsers en voetgangers doorheen kunnen.
 • Vanaf week 25 wordt de brug zelf (Willem de Zwijgerlaan) afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel over de brug heen. De werkzaamheden duren naar verwachting tot oktober 2022.
 • Het bouwteam verwacht ongeveer 16 weken nodig te hebben voor de werkzaamheden. Tijdens deze periode kunt u last hebben van verkeershinder. De brug is afgesloten voor al het gemotoriseerde verkeer, dus ook voor het openbaar vervoer en voor hulpdiensten. Hulpdiensten zijn hierover ingelicht. Mochten de werkzaamheden snel verlopen, dan is de brug eerder te gebruiken door hulpdiensten.

Bereikbaarheid

De Koningin Julianabrug speelt een grote rol in het verbinden van de twee stadsdelen. Het is de bedoeling dat de brug tijdens de werkzaamheden open blijft voor fietsers en voetgangers. Voor auto- en vrachtverkeer wordt de brug afgesloten zodat de werkzaamheden op een veilige manier uitgevoerd kunnen worden. Het autoverkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid.

Fietsers en voetgangers kunnen de brug blijven gebruiken tijdens de werkzaamheden. Ook kunnen zij onder de brug door lopen en fietsen. Om dit mogelijk te maken wordt er een corridor geplaatst, bestaande uit doorrijcontainers. Zo blijft het veilig. Op bepaalde momenten tijdens de werkzaamheden wordt de onderdoorgang van de brug in de Hooftstraat kortdurend volledig afgesloten in het kader van veiligheid.

Overlast

Aan het begin van de werkzaamheden wordt er gesloopt. Daarbij is er trilling-, geluid- en stofhinder, ondanks de afschermmaatregelen bij die werkzaamheden.  
De hele periode van werkzaamheden is er bouwverkeer in de omgeving. Dat is voornamelijk op de brug in de Willem de Zwijgerlaan en lokaal in de Hooftstraat. We proberen de hinder tot een minimum te beperken.

Worden er werkzaamheden uitgevoerd die veel overlast gaan veroorzaken, dan delen we dit vooraf op de website onder ‘Nieuws’ en op het Facebookkanaal van de gemeente en Twitter.

Contact

Heeft u vragen over dit project? Stuur dan een e-mail naar koninginjulianabrug@alphenaandenrijn.nl.