Vandaag zijn de balies in het gemeentehuis gesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de computersystemen van Burgerzaken. Dinsdag 28 juni staan we weer voor u klaar. 

Project herontwikkeling Nieuwe Sloot

De gemeente is van plan de locatie Nieuwe Sloot te herontwikkelen naar woningen (appartementen), een nieuwe hal voor de racketsport en een nieuw tennispark voor tennisvereniging Nieuwe Sloot.

De gemeente heeft samen met omwonenden en belanghebbenden ideeën verzameld voor de herinrichting van het gebied. Die ideeën zijn uitgewerkt in een principe-ontwerp. in het principe-ontwerp liggen de grote lijnen van het ontwerp vast. De details van het ontwerp moeten nog worden uitgewerkt. 

Oude situatie Nieuwe Sloot

Locatie Nieuwe Sloot, huidige situatie

Locatie Nieuwe Sloot; principe-ontwerp met aantal bouwlagen In de appartementgebouwen

Locatie Nieuwe Sloot; principe-ontwerp met aantal bouwlagen in de appartementgebouwen.
 

Kenmerken van het principeontwerp:

  • Van laag naar hoog; laag bij de Max Euwesingel, de Rembrandtlaan en het Kees Musterskwartier en hoog langs de President Kennedylaan;
  • Ruim uitzicht en dwarsdoorzicht;
  • Woningen (maximaal 300 grotere of 340 kleinere appartementen) deze komen vooral langs de President Kennedylaan; maximaal 12 verdiepingen;
  • Halverwege de Kees Musterstraat komt een nieuwe ontsluitingsweg;
  • De Kees Musterstraat wordt veiliger;
  • Ongeveer 235 parkeerplaatsen in parkeerdek (half verdiept onder de appartementen); ongeveer 265 parkeerplaatsen op maaiveld (Totaal ongeveer 500 parkeerplaatsen volgens parkeernorm);
  • In het midden komt zoveel mogelijk groen;
  • Gevels met planten;
  • Kleinere indoor rackethal en maximaal 10 tennisvelden.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen, stuur dan een e-mail naar nieuwesloot@alphenaandenrijn.nl.