Reconstructie Barnsteenstraat, Saffierstraat, Edelsteensingel en Karbonkelstraat (Edelstenenbuurt)

Werkzaamheden om de openbare ruimte te verbeteren.

De voorbereidingen voor de reconstructie van de Barnsteenstraat en Saffierstraat zijn gestart. De hoofdriolering, de bestrating en het groen worden vervangen. Waar het mogelijk is, wordt rekening gehouden met de wensen van omwonenden. 

In Karbonkelstraat en in een deel van Edelsteensingel wordt alleen het hoofdriool vervangen. De inrichting blijft hier hetzelfde en we werken alleen in de rijbaan en niet in de trottoirs. 

Planning

  • November tot en met mei 2022: uitwerken technisch ontwerp en contract aannemer.
  • Januari tot en met oktober 2022: aanbestedingsprocedure voorselectie en inschrijvingsfase.
  • April tot en met mei 2022: informeren omwonenden uitvoeringsfase en voorbereiding aannemer
  • Mei 2022 tot april 2023 in fasen vervangen kabels en leidingen door Oasen (water) en Alliander (stroom)
  • april 2023 tot en met maart 2024: uitvoeren reconstructie door aannemer

Plattegrond en ontwerp

Presentatie en verslag

Meer informatie

Vragen

Heeft u vragen over dit project, stuur dan een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl.