Vandaag zijn de balies in het gemeentehuis gesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de computersystemen van Burgerzaken. Dinsdag 28 juni staan we weer voor u klaar. 

Reconstructie Bloemenbuurt, Van Boetzelaerstraat en Aarkade

In 2020 is gestart met de voorbereidingen voor de reconstructie. Het gaat om de volgende werkzaamheden:

  • De riolering in de wijk wordt grootschalig aangepakt. Hiermee wordt in de toekomst het risico van wateroverlast kleiner.
  • Kabels en leidingen worden vervangen.
  • Herinrichten van straten, groen en de openbare verlichting. Waar het mogelijk is, wordt rekening gehouden met de wensen van de omwonenden. Inwoners hebben inmiddels wensen, ideeën en suggesties doorgegeven. 

De uitvoering van de werkzaamheden staan gepland voor:

  • Bloemenbuurt en Van Boetzelaerstraat: 2022 - 2023.
  • Aarkade: 2023 - 2024.

Planning

Datum Onderwerp
Eind juni 2020 Start informeren bewoners
Presentatie reconstructie (pdf, 1,8 MB)
Oktober 2020 Verzamelen informatie
Reacties ideeënformulier en rondgang per straat uitgewerkt inclusief antwoorden (pdf, 143 kB)  
Eind 2020 Begin 2021 starten de werkgroepen van Bloemenbuurt,Van Boetzelaerstraat en Aarkade
Eind kwartaal 3 2022   Ontwerpplannen klaar
Kwartaal 4 2022 tot en met Kwartaal 2-2023           Uitwerking definitief ontwerp Bloemenbuurt en Van Boetzelaerstraat tot een uitvoeringsplan
Kwartaal 3 2023 Uitwerking definitief ontwerp Aarkade tot een uitvoeringsplan
Kwartaal 3 2023 tot en met kwartaal 4 2024           Verwachte start werkzaamheden nutsbedrijven. Verwachte start reconstructie Bloemenbuurt en Van Boetzelaerstraat
Q1-2024 tot en met Q4-2024           Verwachte start werkzaamheden nutsbedrijven. Verwachte start reconstructie Aarkade

Plattegrond bestaande situatie

Grote versie plattegrond (pdf, 4 MB)

Werkgroepbijeenkomsten

Verkeersintensiteit

Voor wat betreft de verkeersintensiteiten hebben we geen actuele telling paraat, we hebben wel data uit het verkeersmodel. Het verkeersmodel is een voorspelling van hoe het verkeer zich gaat ontwikkelen over een bepaalde periode. We verwachten dat eind mei het nieuwe verkeersmodel bekend is. Zodra de nieuwe gegevens bekend zijn, zullen wij de website updaten.
Op basis van het ‘oude’ verkeersmodel kunnen we het volgende meegeven:
•    RVHM (Regionaal Verkeersmodel Midden-Holland) is de intensiteit in 2018 tussen de 1700 tot 2300 motorvoertuigen per etmaal.
•    RVHM (Regionaal Verkeersmodel Midden-Holland) is de intensiteit in 2030 tussen de 1800 tot 2500 motorvoertuigen per etmaal.