Reconstructie Bloemenbuurt, Van Boetzelaerstraat en Aarkade

In 2020 is gestart met de voorbereidingen voor de reconstructie. Het gaat om de volgende werkzaamheden:

  • De riolering in de wijk wordt grootschalig aangepakt. Hiermee wordt in de toekomst het risico van wateroverlast kleiner.
  • Kabels en leidingen worden vervangen.
  • Herinrichten van straten, groen en de openbare verlichting. Waar het mogelijk is, wordt rekening gehouden met de wensen van de omwonenden. Inwoners hebben inmiddels wensen, ideeën en suggesties doorgegeven. 

De uitvoering van de werkzaamheden staan gepland voor:

  • Bloemenbuurt en Van Boetzelaerstraat: 2022 - 2023.
  • Aarkade: 2023 - 2024.

Planning

Datum Onderwerp
Eind juni 2020 Start informeren bewoners
Presentatie reconstructie (pdf, 1,8 MB)
Oktober 2020 Verzamelen informatie
Reacties ideeënformulier en rondgang per straat uitgewerkt inclusief antwoorden (pdf, 143 kB)  
Eind 2020 Begin 2021 starten de werkgroepen van Bloemenbuurt,Van Boetzelaerstraat en Aarkade
Begin/voorjaar 2021 Ontwerpplannen klaar
2021 Uitwerking definitief ontwerp Bloemenbuurt en Van Boetzelaerstraat tot een uitvoeringsplan
2022 Uitwerking definitief ontwerp Aarkade tot een uitvoeringsplan
2021/2022 Verwachte start werkzaamheden nutsbedrijven. Verwachte start reconstructie Bloemenbuurt en Van Boetzelaerstraat
2022/2023 Verwachte start werkzaamheden nutsbedrijven. Verwachte start reconstructie Aarkade

Plattegrond bestaande situatie

Grote versie plattegrond (pdf, 4 MB)

Werkgroepbijeenkomsten