Vandaag zijn de balies in het gemeentehuis gesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de computersystemen van Burgerzaken. Dinsdag 28 juni staan we weer voor u klaar. 

Reconstructie Lijsterlaan kruising Willem de Zwijgerlaan

De Vogelbuurt oost en west en de Blijenbergstraat zijn de afgelopen jaren opgeknapt. Nu het hoofdwegennet in de buurt is aangepast, is het tijd om de Lijsterlaan te vernieuwen. Met als doel dat de inrichting van de Lijsterlaan aansluit op de inrichting van de omliggende straten.

Wat gaat er gebeuren

De Lijsterlaan wordt opgeknapt. De weg krijgt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Dit soort wegen worden GOW30 genoemd. Hoe dit soort wegen moeten worden ingericht is nog niet bekend. Dit wordt in 2022 besloten.

Hierdoor is nog niet besloten wat de inrichting van de Lijsterlaan precies wordt. In het ontwerp is in ieder geval opgenomen dat er brede fietsstroken en een smalle rijstrook wordt aangelegd. Wij verwachten dat wanneer duidelijk is welke inrichtingseisen worden gesteld aan een GOW30, eventuele aanpassingen in het ontwerp van de Lijsterlaan eenvoudig zijn door te voeren.

Hieronder een overzicht van de aanpassingen:

 • Riolering en water: Het riool en de hemelwaterafvoer wordt vervangen en aangepast naar de huidige standaarden.
 • Groenstroken: Voor alle bomen geldt als uitgangspunt dat de bomen met een goede conditie en een levensverwachting van nog minimaal 10 jaar behouden blijven. Voor de bomen die niet aan deze eisen voldoen, wordt een nieuwe boom geplant.
 • Verharding: Het asfalt van de hele rijweg wordt vervangen.
 • Parkeren: Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk. De langsparkeervakken aan de Lijsterlaan verbreden wij naar 2,5 meter. 
 • Straatmeubilair: De fietsenrekken ter hoogte van de winkels in de Lijsterlaan voldoen niet aan de fietskeur en worden vervangen. Na de reconstructie is er plaats voor het parkeren van minimaal 20 fietsen. Het bankje ter plaatse van Lijsterlaan 24 wordt vervangen.
 • Openbare verlichting: De lichtmasten worden deels vervangen en deels hergebruikt, daar leggen wij u tijdens de bijeenkomst meer over uit.
 • Afvalinzameling: Het inzamelpunt voor PMD/ Glas en papier op de hoek van de Lijsterlaan en de Talingstraat blijft.

Presentatietekening afbeelding kruising Lijsterlaan en Willem de Zwijgerlaan

Op de afbeelding ziet u het werkgebied van de werkzaamheden. Bekijk de afbeelding op volledige grootte. (PDF 3.866 kB) 

Planning

 • Februari 2022: voorbereidende fase
  Op dit moment zitten wij nog in de voorbereidende fase, waarin wij bezig zijn met het ontwerp en het aanvragen van vergunningen. In deze fase krijgen de bewoners een uitnodiging voor een bewonersbijeenkomst. 
 • Februari – maart 2022: Contractfase
  In deze periode wordt het bestek gemaakt. Dat houdt in dat wij alle informatie op papier zetten, zodat aannemers een prijsaanbieding kunnen maken en het werk goed uit kunnen voeren.
 • April - juni 2022: Aanbestedingsfase
  In deze periode mogen aannemers zich aanmelden voor onze opdracht. Wij kiezen de aannemer uit op basis van de beste aanbieding met daarbij de beste prijs.
 • September - december: uitvoeringsfase
  De verwachting is dat de reconstructie in het laatste kwartaal van 2022 start.

Informeren omgeving

Zo houden we u op de hoogte:

 • Er komt een online nieuwsbericht waarin de reconstructie van de Lijsterlaan kruising Willem de Zwijgerlaan wordt aangekondigd. 
 • Aanwonenden ontvangen een brief met een uitnodiging voor een bewonersbijeenkomst. 
 • Aanwonenden kunnen zich aanmelden voor groenparticipatie (Dit zal verder uitgelegd worden tijdens de bewonersbijeenkomst). 

Documenten

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project, dan kunt u contact opnemen met de projectleider Remco Groeneveld via e-mail gemeente@alphenaandenrijn.nl