Vandaag zijn de balies in het gemeentehuis gesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de computersystemen van Burgerzaken. Dinsdag 28 juni staan we weer voor u klaar. 

Reconstructie Raadhuisstraat

In 2020 wordt gestart met de voorbereidingen voor de reconstructie van de Raadhuisstraat in Alphen aan den Rijn. Het riool en de bestrating worden vervangen. De straat wordt opnieuw ingericht. Waar het mogelijk is, wordt rekening gehouden met de wensen van de omwonenden.

Bewoners zijn tijdens de informatieavonden geïnformeerd over de reconstructie.

Planning

Datum Onderwerp
Februari 2020

1e bewonersavond

Maart 2020 1e bijeenkomst werkgroep
3e kwartaal 2020 (1e kwartaal 2021)

Ontwerpplan klaar

September t/m oktober 2020

Frezen van proefsleuven om de ondergrondse kabel en leidingen in kaart te brengen.

2e kwartaal 2022 Start werkzaamheden nutsbedrijven
1e kwartaal 2023   Verwachte start van de reconstructie
3e kwartaal 2023 Afronding werkzaamheden

Plattegrond Raadhuisstraat

Bewonersbrieven

 

Heeft u vragen over de reconstructiewerkzaamheden, stuur dan een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl.