Vandaag zijn de balies in het gemeentehuis gesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de computersystemen van Burgerzaken. Dinsdag 28 juni staan we weer voor u klaar. 

Reconstructie zijwegen Kalkovenweg

In 2021 wordt gestart met de reconstructie van de zijwegen bij de Kalkovenweg nummer 2 t/m 60 in Alphen aan den Rijn. Het riool wordt vervangen, de straten worden opgehoogd, er wordt nieuwe bestrating aangebracht en het openbaar groen wordt opgeknapt. Gemiddeld word de verharding ongeveer 20 cm opgehoogd. Qua indeling van de weg veranderd er niet veel, de bestaande wegindeling wordt weer teruggebracht met wellicht hier en daar een kleine aanpassing.

Voetgangersbrug

De gemeente wil het voetgangersbruggetje tussen Kalkovenweg en het Amerpad/Haringvliet verwijderen, omdat het als onveilig wordt ervaren. Bij verwijdering zal ook het voetpad en de verlichting worden weggehaald.

Planning

Medio maart 2021 wordt gestart met de werkzaamheden en naar verwachting worden de werkzaamheden medio juli 2021 afgerond. Tijdens de werkzaamheden is een lichte verontreiniging in de bodem aangetroffen. Hierdoor is enige vertraging opgelopen in de werkzaamheden. Het streven is om eind september klaar te zijn.

Bereikbaarheid

Voorafgaand aan de werkzaamheden zullen wij aan de hand van persoonlijke gesprekken de bereikbaarheid per locatie bespreken. Tevens wordt in dit gesprek besproken wat we voor elkaar kunnen betekenen om de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en de bereikbaarheid te garanderen.

Werkzaamheden eigen terrein

Eventuele werkzaamheden aan de huisaansluiting van de riolering op eigen terrein is voor uw eigen rekening. Deze werkzaamheden kunnen wel in overleg door de aannemer meegenomen worden. Vanuit de werkzaamheden wordt door de gemeente 1,5 m vanaf de erfgrens opgehoogd en opnieuw verhard. Wij raden aan om het overige gedeelte van uw terrein ook op te hogen, om wateroverlast op eigen terrein te voorkomen. Deze werkzaamheden kunt u ook door de aannemer uit laten voeren, maar daar kunt u ook zelf een andere aannemer voor in de arm nemen. De kosten zijn voor uw rekening. 

Plattegrond Kalkovenweg

Vragen

Heeft u vragen over dit project, stuur een mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl. Waar het mogelijk is, wordt er rekening gehouden met de wensen van de omgeving.