Steekterpoort (Alpherium)

Vervanging van de Steekterbrug, aanpassing van overslagterminal en ontwikkeling van bedrijfspercelen.

In het gebied Steekterpoort vinden ontwikkelingen plaats die gericht zijn op de economische vitaliteit, duurzaamheid en bereikbaarheid van de gemeente.

Wat wordt er ontwikkeld/gebouwd

  • Vervanging van de Steekterbrug.
  • Aanpassingen in de bedrijfsvoering van het Alpherium (overslagterminal).
  • Mogelijke ontwikkeling van een grootschalig distributiecentrum.
  • Ontwikkeling van bedrijfspercelen (wonen en werken) tussen de Steekterweg en het nog te realiseren distributiecentrum.

Meer informatie

De laatste stand van zaken leest u in de nieuwsbrief Steekterpoort.

Nieuwsbrief nummer 9, januari 2022

Nieuwsbrief nummer 8, december 2021

Nieuwsbrief nummer 7, september 2021

Nieuwsbrief nummer 6, juli 2021

Nieuwsbrief nummer 5, februari 2021

Nieuwsbrief nummer 4, november 2020

Nieuwsbrief nummer 3, maart 2020

Nieuwsbrief nummer 2, juli 2019

Nieuwsbrief nummer 1, maart 2019

Meer informatie over de vervanging van de Steekterbrug leest u op de website van de Provincie Zuid-Holland.