Vandaag zijn de balies in het gemeentehuis gesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de computersystemen van Burgerzaken. Dinsdag 28 juni staan we weer voor u klaar. 

Woonservicegebied Bospark

Op de voormalige locatie van Groene Hart Leerpark aan de Bosparkweg wil de gemeente een woonzorgcomplex realiseren van ongeveer 120 woningen. Het wordt een mix tussen senioren- en zorgwoningen. Hiervoor is een kavelpaspoort opgesteld waarin uitgangspunten zijn opgenomen, zoals de bouwhoogte en het aantal woningen.

De verzamelde suggesties, ideeën en opmerkingen zijn geanonimiseerd en in een verslag van reactie voorzien. Bekijk hieronder het kavelpaspoort en het verslag.

De uitgangspunten uit het kavelpaspoort en de suggesties en ideeën van bewoners worden meegenomen bij het opstellen van het bestemmingsplan. Het is de verwachting dat het bestemmingsplan eind 2021 ter inzage gelegd wordt.

Wanneer het bestemmingsplan is vastgesteld, kan de bouw starten. Wij verwachten dat de bouw kan beginnen in 2022 en is afgerond in 2023.

Vragen

Heeft u vragen over het project, dan kunt u reageren door een e-mail te sturen naar gemeente@alphenaandenrijn.nl.