Vandaag zijn de balies in het gemeentehuis gesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de computersystemen van Burgerzaken. Dinsdag 28 juni staan we weer voor u klaar. 

Woonzorgcomplex Klompenmaker

Er is vraag naar seniorenwoningen, daarom wordt een woonzorgcomplex aan de Klompenmaker ontwikkeld. Hier kunnen senioren, met en zonder zorgvraag, zelfstandig wonen. 

Uitgangspunten

  • Het wooncomplex wordt onderdeel van het park dat aan de Eisenhowerlaan ligt
  • Een deel van de bomen wordt gesnoeid. Ter compensatie worden elders nieuwe bomen beplant
  • Het is van belang dat het gebouw aan vier zijden een voorkantkwaliteit krijgt. Met andere woorden: alle zijden krijgen een voorkantsconstructie
  • Qua beeldkwaliteit wordt enerzijds gedacht aan een gebouw met eigentijdse beeldtaal. Baksteen sluit dan het best hierop aan. Anderzijds kan het ook een geheel groen en landschappelijk beeld krijgen

Werkwijze en kavelpaspoort

Er worden ongeveer 40 woningen gebouwd. Het wordt een mix tussen senioren- en zorgwoningen. Hiervoor is een kavelpaspoort opgesteld waarin uitgangspunten zijn opgenomen, zoals de bouwhoogte en het aantal woningen. Naar aanleiding van gesprekken met enkele bewoners, is het kavelpaspoort (pdf, 2 MB) aangepast.

De uitgangspunten uit het kavelpaspoort worden meegenomen bij het opstellen van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan ligt naar verwachting dit voorjaar ter inzage.

Het woonzorgcomplex

Zie hieronder een indruk van het woonzorgcomplex en de locatie waar het komt te staan.

Afbeelding Klompenmaker

Klompenmaker 2

Planning

  • Voorjaar 2021: bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd
  • Najaar 2021: beantwoorden zienswijzen die (mogelijk) naar aanleiding het bestemmingsplan zijn ingediend
  • Eind 2021: bestemmingsplan vastgesteld

Vragen

Voor vragen kunt u een mail sturen naar gemeente@alphenaandenrijn.nl.