Vandaag zijn de balies in het gemeentehuis gesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de computersystemen van Burgerzaken. Dinsdag 28 juni staan we weer voor u klaar. 

Kalverdans

Klein woningbouwproject aan de noordwestzijde van de kern Boskoop.

Wat wordt er ontwikkeld

10 bouwkavels bestemd voor particuliere woningbouw. De meeste kavels zijn bebouwd, maar er wordt op dit moment nog gebouwd op enkele kavels. Een overdracht van openbare ruimte heeft nog niet plaatsgevonden. Naar verwachting gebeurt dit eind 2021 of begin 2022.

Startdatum

Niet bekend

Einddatum

Niet bekend

Meer informatie

Via info@hilva.nl