Vandaag zijn de balies in het gemeentehuis gesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de computersystemen van Burgerzaken. Dinsdag 28 juni staan we weer voor u klaar. 

De Biezen

Groot onderhoud aan de wegconstructie van de Biezen in Boskoop

De weg van de Biezen is toe aan groot onderhoud. De wegconstructie van schuimbeton wordt vervangen voor een constructie die bestand is tegen het zware vrachtverkeer. Een deel van de riolering voor afvoer van het regenwater is bezweken en wordt ook vervangen. Belangrijk uitgangspunt voor de werkzaamheden, is het behoud van de bomen die aan beide kanten van de weg staan. Verder wordt de verkeersbrug nabij Biezen 51 volledig vervangen. Dit wordt gecombineerd met de wegreconstructie.

De werkzaamheden die worden uitgevoerd, bestaan uit:

  • het saneren van de grond
  • het vervangen van de verharding- en funderingsconstructie
  • het vernieuwen van de riool- en elektraleidingen
  • het vervangen van de verkeersbrug.

Planning

De uitvoering van de werkzaamheden zijn gepland vanaf de 2e week van november 2021 en duren tot ongeveer najaar van 2022.

Informatieavond

In oktober houden we een online informatieavond voor bewoners van bedrijven van de Biezen. Hierover ontvangt u binnenkort een brief. Heeft u vragen of opmerkingen over het project, stuur een mail naar biezen@bam.com.

Meer informatie