Reconstructie Nieuwstraat, Dwars Nieuwstraat en Biezen

In 2023 worden reconstructie werkzaamheden uitgevoerd in de Nieuwstraat, Dwars Nieuwstraat en Biezen in Boskoop. In deze straten wordt het riool, de verharding en het groen vernieuwd.

Wat gaat er gebeuren

Het rioleringssysteem voldoet niet meer. De leidingen hebben een te kleine diameter waardoor het water niet goed weg kan bij hevige regenval. De openbare ruimte is verzakt en de inrichtingselementen zijn gedateerd, versleten en/of toe aan vervanging. 

Op de tekening ziet u waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. De rode stippellijn geeft de projectgrens aan.

Afbeelding werkgrens

Bekijk de tekening op volledige grootte. (PDF, 1.212 kb)

Planning

  • Woensdag 26 januari vanaf 19.30 uur: Online bewonersbijeenkomst
  • Februari / Maart 2022: Opstellen schetsontwerp
  • April t/m oktober 2022: Ontwerpfase (Voorlopig en Definitief Ontwerp)
  • November / December 2022: Opstellen contractdocumenten aanbesteding
  • Januari / Februari 2023: Aanbestedingsprocedure uitvoering
  • Juni 2023: Start uitvoering

Contact

Heeft u vragen over dit project? Stuur dan een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl